Archiv kategorií: __TP

Klíč k úspěchu? Propojení smyslů, motoriky a sportovního tréninku

Propojení smyslů a motoriky vede ke sportovnímu vrcholu! Zrak, sluch, polohocit, rovnováha, jemná a hrubá [...]

Závislost na obrazovce: jak moderní technologie poškozují zdraví očí dětí

Každé dítě používá moderní technologie jiným způsobem a z toho také plyne, jak velký vliv [...]

Jak funguje zrak? Zrakový systém je komplexní a sofistikovaný mechanismus

Zrak je jeden z nejvýznamnějších smyslů, který nám umožňuje vnímat svět kolem nás. Zrakem přijímáme [...]

Je důležité pečovat o své oči. Použijte elementární pravidlo při práci na blízko

Mrkání je velice důležitá a opomíjená věc pro náš zrak a zdravotní stav našich očí. [...]

Syndrom suchého oka a mrkání

Mrkání je velice důležitá a opomíjená věc pro náš zrak a zdravotní stav našich očí. [...]

Používání zraku se za posledních sto let razantně změnilo

Mrkání je velice důležitá a opomíjená věc pro náš zrak a zdravotní stav našich očí. [...]

Okohybné svaly a mrkání

Mrkání je velice důležitá a opomíjená věc pro náš zrak a zdravotní stav našich očí. [...]

ZRAK. Nezbytná výbava při hře golfu

Golf. Jednoduchá hra? Ani náhodou! Dlouhá rána z odpaliště. Hledání letícího míčku. Za pomoci zraku [...]