Závislost na obrazovce: jak moderní technologie poškozují zdraví očí dětí

Každé dítě používá moderní technologie jiným způsobem a z toho také plyne, jak velký vliv budou mít na jeho zdraví. Problémem není ani tak to, že děti tablety a telefony používají, problémem je nadužívání moderních technologií. U dětí mohou být negativní dopady mnohem větší než u dospělých. 

moderní technologie poškozují zdraví očí dětí
Nastavení správných návyků v používání moderních technologií pomůže při potížích se zrakem

Děti a používání nebo spíše nadužívání moderních technologií je téma, které v dnešní době vzbuzuje mnoho diskuzí a otázek. Moderní technologie jsou všude kolem nás a nelze je tak jednoduše nepoužívat. Bohužel se s nimi setkávají i děti a to už od velmi útlého věku a spousta z nich i na každodenní bázi. Některé studie naznačují, že přílišné používání technologií může mít negativní dopad na psychický, ale i fyzický vývoj dětí. Chytré telefony, tablety a notebooky ale na druhou stranu poskytují dětem mnoho výhod v oblasti vzdělávání i zábavy. Proto je důležité naučit děti tato zařízení správně používat a využívat tak jejich přínos, ale zároveň minimalizovat negativní dopady. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji v dnešním článku.

Nadužívání moderních technologií může vést k řadě problémům

To, jakým způsobem a jakou měrou se nadužívání projeví na psychickém a fyzickém zdraví dětí, závisí na mnoha faktorech

  • Jedním z nich je, od jakého věku děti technologie používají. Čím dříve k tomu dochází, tím více si dítě na přítomnost telefonů a tabletů zvyká a vyžaduje je opakovaně. 
  • S tímto souvisí, jak často děti tyto výdobytky moderní doby používají. Dnes je běžné, že na nich děti tráví několik hodin denně, dokonce někdy i odmítají některé aktivity bez telefonu či tabletu vykonávat (nechtějí bez nich třeba jíst a nebo usínat).
  • Za zmínku také stojí jaké technologie děti používají a také, zda si půjčují vaše zařízení nebo mají k dispozici svoje vlastní. Tento fakt mimo jiné ovlivňuje, kolik času na nich děti během dne tráví. 
  • Musíme zmínit i faktor denní doby, ve kterou děti tyto technologie používají, přičemž nejhorší je používat je večer, respektive dvě hodiny před spaním. Obrazovky totiž vyzařují modré světlo, které negativně ovlivňuje spánek, ale také paměť a další kognitivní dovednosti. 
  • Poslední faktor, nad kterým se můžeme zamyslet, je, z jakého důvodu děti moderní technologie nadužívají. Je to proto, že to vidí u nás rodičů, že se nudí, nebo, aby zapadly do party?

Uvedené faktory se navzájem prolínají a ovlivňují. Pokud se děti vystavují těmto technologiím velmi často a v nevhodnou denní dobu, může časem dojít k ovlivnění celé řady oblastí jejich života. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Nadužívání moderních technologií může vést k problémům psychickým, například ke snížení schopnosti dětí navazovat a udržovat osobní vztahy, což může mít negativní vliv na jejich emocionální a sociální vývoj. Může také vznikat závislost, která může mít negativní dopad na celkovou kvalitu života dítěte, ale i celé rodiny. Děti, které příliš často používají tato zařízení, mohou mít také potíže s koncentrací, pamětí a pozorností a hrozí tak ovlivnění jejich kognitivního vývoje. Celkově se tento stav může negativně projevit na jejich školním výkonu.

Příliš mnoho času stráveného u počítače nebo s mobilem v ruce může vést ke zhoršení zdravotního stavu

Mohou se objevit problémy se zrakem, bolesti hlavy, poruchy spánku a obezita. Čím dál více dětí začíná mít problémy právě se zrakem. Mnohdy za nimi stojí přetěžování zraku vlivem velmi častého používání telefonu a tabletu, kdy se dítě dívá na velmi blízkou vzdálenost po dlouhou dobu. Oči jsou z toho přetížené a unavené a je zaděláno na problémy, které znepříjemní každodenní fungování. Přičemž platí pravidlo, čím menší obrazovka, tím hůře pro oči. V takovém případě může být pomoc velmi jednoduchá a účinná, trénink zraku (okohybných svalů) a nastavení správných návyků v používání moderních technologií.

Nyní už je jasnější, že nadužívání moderních technologií dětmi může být do budoucna problém nejen pro děti samotné, ale i pro celou společnost. Zastavme se a zamysleme se nad tím, kdy, jakým způsobem a jak často naše děti telefon, tablet a další zařízení používají. Nechceme přece, aby jim ničily zdraví. Velmi důležité je se s dětmi o tomto tématu bavit a vysvětlit jim důsledky přílišného používání mobilního telefonu a dalších zařízení. Jako rodiče také můžeme omezit čas, který dítě na těchto zařízeních tráví a stanovit pravidla pro jejich používání. Je vhodné a velmi žádoucí poskytnout dětem jiné způsoby, jak trávit svůj volný čas, jako jsou fyzické aktivity a kroužky nebo setkávání se s rodinou a přáteli. Nejlépe toho dosáhneme osobním příkladem.

A co vy? Víte jaká zařízení vaše děti používají a kolik na nich za den tráví času?