Neurovision program

25000  (25000 CZK)

Individuální programy cíleně sestavujeme každému klientovi na míru. 

Pomocí diagnostik, konzultací a tréninkových plánů společně postupujeme vstříc kvalitnějšímu životu.